Boekpagina

Méteil

Méteil, een mengteelt van granen en vlinderbloemigen, combineert de sterke punten van deze twee gewasgroepen. Méteilteelten kunnen complexe mengsels van veel verschillende gewassen zijn, maar ook eenvoudige mengteelten van één graan met één vlinderbloemige.

Méteil is klimaatrobuuster dan maïs omdat het de winterse neerslag volop kan benutten. Bovendien heeft het minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en draagt het in grotere mate bij aan organische koolstofopbouw in de bodem dan maïs. De voederwaarde van de méteilteelt lijkt op het eerste zicht lager te liggen dan gras of maïs en ook voor de productie van eigen eiwit blijkt de teelt minder geschikt. Toch zijn er enkele belangrijke voordelen waardoor weloverwogen toepassing in de praktijk nuttig kan zijn.

Lees meer over de voordelen, voederwaarde en praktische tips in onderstaand artikel!

Bestanden