Evenement

Mest uitrijden, waar rekening mee houden en hoe rekenen?

Lore Luys
Lore Luys

Hoe rekenen we onze bemesting nu eigenlijk uit? Voor dierlijke mest maar ook voor kunstmest. B3W heeft hiervoor een handige rekentool ontwikkeld, waarmee je eenvoudig kunt zien wat je precies op je perceel toedient. 

We bekijken deze tool uitgebreid op het thematisch uitwisselingsmoment.

Tijdens het thematisch uitwisselingsmoment zal Dominique Kesters graag een woordje uitleg geven over de gang van zaken op zijn bedrijf, van bemesting tot teeltrotatie en vanggewassen. 

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment komen volgende zaken aan bod:

  • Wat zijn de aandachtspunten van dierlijke mest?
  • Welke samenstelling kan ik verwachten van mijn dierlijke mest
  • Hoe kan de rekentool mij helpen om correcter te bemesten?
  • Hoe vermijd ik emissies bij het toedienen van mest?
Bestanden

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.