Spuiwater kan je als stikstof- en zwavelmeststof gebruiken. Het wordt geproduceerd door luchtwassers tijdens de luchtbehandelingstechniek die ammoniakemissies naar de omgeving beperkt. Spuiwater is een interessante optie om stikstofverliezen te beperken, goed voor je gewas én voor het milieu, maar wat is de exacte samenstelling van spuiwater, en wat zijn enkele aandachtspunten ervan?

Lees meer over deze alternatieve meststof in onze infofiche en synthesetekst, het rekenvoorbeeld helpt je op weg om te bepalen hoeveel spuiwater je nodig hebt om je bemestingsdosis in te vullen. 

 

Lees hier meer over het bemesten met spuiwater op grasland via een spaakwielbemester.

Bestanden