Fruitteelt

Meerjarig fruit betreft teelten met een lage stikstofbehoefte. Op vlak van bodemkwaliteit, is een algemeen knelpunt in deze teelten het behoud en opbouwen van het organische stofgehalte in de bodem. Een organische meststof inwerken kan immers enkel voor een nieuwe aanplant. Wat betreft stikstofbemesting, kan er bij meerjarig fruit nog verder ingezet worden op vlak van gefractioneerde bemesting, op basis van bodem- en bladanalyses. Optimaliseren van de vochtvoorziening is verder ook belangrijk om de plantbeschikbaarheid van nutriënten te verhogen. Opbouwen van bodemorganische stof en fertigatie verfijnen kunnen hiertoe bijdragen.

 

Irrigatie en fertigatie bij peren

 

 

 

 

 

 

 

Stikstofbemesting bij conference 

 

 

 

 

 

 

 

First flush-systemen drainwater bij houtig kleinfruit

 

 

 

 

 

 

Regeneratieve landbouw