Groenbedekkers en vanggewassen

 

Een groenbedekker heeft verschillende functies. Zo zal hij als vanggewas fungeren in het najaar en de reststikstof opnemen. Hierbij is een tijdige inzaai van belang zodat het gewas voldoende kan ontwikkelen en stikstof kan opnemen. In het voorjaar wordt hij een groenbemester en zal hij de gevangen reststikstof terug vrijgeven. Verder bedekt hij de bodem om zo erosie tegen te gaan en zal hij organische stof aanbrengen aan onze bodem.

 

Voor meer informatie over dit thema kan je op onderstaande tegels klikken.

Inzaaien van vanggewassen

 

 

 

Gras onderzaaien bij mais

 

 

 

Types vanggewassen en N-opname 

 

 

Vanggewas wordt groenbemester

 

 

 

Tussenvanggewassen