Welke focusgroepen zijn er?

Laura Poelmans Communicatieverantwoordelijke
Laura Poelmans Communicatieverantwoordelijke • 30 Maart 2023

Ondertussen is het werkjaar 2023 van B3W volop van start gegaan. De eerste thematische uitwisselingsmoment van het jaar vonden al plaats en ook onze focusgroepen zijn volop in opstart. Binnen een focusgroep bekijken de deelnemers samen met onze begeleiders verschillende nieuwe technieken en praktijken.

Hier vind je een overzichtje van deze focusgroepen, samen met de onderwerpen die ze behandelen. Wil je meer weten over hoe het eraan toegaat in zo'n focusgroep? Lees dan zeker het interview met onze sectorverantwoordelijke aardappelen, Stany Vandermoere.

Heb je interesse om bij een van deze groep aan te sluiten? Twijfel dan niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke begeleiders. 

 • Focusgroep Boerderijcompostering - Westhoek 
  • Bodemkwaliteit verbeteren met behulp van boerderijcomposteren, hoe aanpakken en optimaliseren?
  • Deze focusgroep zal niet meer verderlopen in 2024
 • Focusgroep Aardappel - Roeselare, Brugse Ommeland
  • Bemestingsoptimalisatie van aardappelen, de focus ligt op opbrengstbehoud en lager nitraatresidu
  • Deze focusgroep zal niet meer verderlopen in 2024
 • Focusgroep Aardappel - Westhoek
  • Bemestingsoptimalisatie van aardappelen, de focus ligt op opbrengstbehoud en lager nitraatresidu
 • Focusgroep Eiwithoudende gewassen - Westhoek 
  • Welke eiwithoudende gewassen passen het best in het teeltplan van de leden?
 • Focusgroep Prei - Brugse Ommeland 
  • Hoe gebeurt de bemesting van winterprei het best in september/oktober?
  • Deze focusgroep zal niet meer verderlopen in 2024
 • Focusgroep Bodem - Leiestreek
  • Bodemkwaliteit verbeteren door middel van aangepaste bodembewerkingen
 • Focusgroep Bodemkwaliteit - Roeselare, Brugse Ommeland
  • Bodemkwaliteit verbeteren
 • Focusgroepen Precisielandbouw of mengteelten, biolandbouw en aardappelen 
  • Deze zullen in 2024 opstarten, geef zeker je gegevens door aan de begeleiders bij interesse! 

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van bovenstaande focusgroepen, georganiseerd door onze B3W-begeleiders bij Inagro? Neem dan contact op via brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be of anneline.brouckaerts@b3w.vlaanderen.be

 • Focusgroep Aardappelen - Vlaamse Ardennen 
  • Bemestingsoptimalisatie aardappelen met focus op opbrengstbehoud en lager nitraatresidu
 • Focusgroep Aardappelen - Eeklose Polder
  • Bemestingsoptimalisatie aardappelen met focus op opbrengstbehoud en lager nitraatresidu

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van bovenstaande focusgroepen, georganiseerd door onze B3W-begeleiders bij PCA? Neem dan contact op via stany.vandermoere@b3w.vlaanderen.be of jeroen.dewaele@b3w.vlaanderen.be

 • Focusgroep Akkerbouw - Hageland 
  • Bodemkwaliteit en - bewerkingen verbeteren door input van organische stof en minder kerende grondbewerkingen
  • Deze focusgroep zal niet meer verderlopen in 2024
 • Focusgroep Akkerbouw - Vlaams-Brabant
  • Bodemkwaliteit en - bewerkingen verbeteren door input van organische stof en minder kerende grondbewerkingen

Heb je interesse om aan te sluiten bij een van bovenstaande focusgroepen, georganiseerd door onze B3W-begeleiders bij Praktijkpunt Landbouw in Herent? Neem dan contact op via jasper.somers@b3w.vlaanderen.be of simon.verreckt@b3w.vlaanderen.be

 • Focusgroep Eiwitgewassen - Antwerpse Kempen 
 • Focusgroep Bodemkwaliteit in openlucht groenten - Oost-Vlaanderen 
 • Focusgroep Akkerbouw - Haspengouw 
 • Focusgroep Bodemzorg in de groenten - Mechelen, groene gordel
 • Focusgroep Akkerbouw - Limburgse Kempen
 • Focusgroep Akkerbouw - Pajottenland
 • Focusgroep Fruitteelt - Haspengouw
 • Focusgroep Sierteelt - Scheldeland