Bodemstalen, hét instrument om je grond te leren kennen. Ervaring leert immers dat niet alle percelen dezelfde karakteristieken hebben. Frequente en gerichte analyses geven je een goed zicht op de dynamiek in je bodem. Stikstofstalen en -bemestingsadviezen helpen dan weer beredeneerd te bemesten, met aandacht voor opbrengst en kwaliteit, maar ook de mogelijke impact naar milieu (nitraatresidu).

In een aantal gevallen zijn bodemstalen verplicht vanuit de regelgeving, maar ze kunnen je ook heel wat waardevolle info opleveren. Voor een goed advies is het wel belangrijk rekening te houden met:

  1. Het juiste tijdstip voor de staalname

Het beste moment voor een staalname is het moment dat jou als teler de meeste informatie oplevert. Een algemeen tijdstip is er niet, dit hangt af van de teelt en het seizoen. Laat ook steeds vier weken tussen staalname en laatst uitgevoerde bemesting. Voor korte teelten wordt het staal best zo kort mogelijk voor planten en bemesten genomen zodat zo weinig mogelijk mineralisatie moet worden ingeschat. Voor teelten met een langere groeiduur kan er best gewerkt worden met bijbemesting, en gebeurt de analyse best 6 à 8 weken na planten of zaaien zodat je deze bijbemesting gericht kan bepalen tijdens het groeiseizoen. Maak dus tijdig goede afspraken met je labo over de planning en de termijn waarop je een resultaat kunt krijgen.

  1. De vragen op het staalnameformulier: geef de nodige info door

Op het staalnameformulier staan heel wat vragen die de adviseur in staat stellen om een advies te geven op maat van je perceel, rekening houdend met de teelt, de uitgevoerde bemesting en de voorgeschiedenis van je perceel. 

Meer over alles uit je bodemstaal halen, vind je op het kennispunt.

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.