Op 16 februari mag het bemestingsseizoen in Vlaanderen volop van start gaan. Als landbouwer zijn er echter een aantal andere belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden voordat je kan starten met de bemesting van je percelen.

De natte winterperiode, die de eerste helft van februari nog steeds verderloopt, is het eerste. Vervolgens kijken we welke teelten we eerst zullen bemesten. Vooral op grasland zal gestart worden met bemesten, zodra de omstandigheden het toelaten. De temperaturen zijn hiervoor (op dit moment) al redelijk zacht, maar bemesten van te natte percelen is zeker te vermijden! Dit zowel naar bodemstructuur als naar stikstofverliezen. Voor teelten die pas later in het voorjaar gezaaid of geplant worden (zoals maïs en aardappelen) moet er nu nog geen bemesting uitgevoerd worden.

Een beredeneerde bemesting vraagt ons niet enkel na te denken over het tijdstip van bemesten maar zeker ook over de meststoort: op welke percelen (en welke teelten) wordt welke soort ingezet? Hierbij hebben we aandacht voor aanbreng organisch materiaal, bodemvoorraad van het perceel en inhoud van de verschillende voedingselementen van de gebruikte mestsoort. Om te helpen bij de keuze van de mestsoort reikt B3W je vanaf 2024 een hulpmiddel aan: de MESTSTOFKIEZER.

In deze rekentool kan je verschillende meststoffen selecteren, en berekent de tool voor jou hoeveel nutriënten deze meststoffen aanbrengen op het perceel. Vertrek vanuit een bemestingsadvies en toets de uitgevoerde bemesting af aan de (zelf opgegeven) bemestingsnormen op het betreffende perceel. Door verschillende meststoffen met elkaar te vergelijken, kunnen de behoeften aan verschillende nutriënten op het perceel zo goed mogelijk ingevuld worden. Deze meststofkiezer is voor iedereen beschikbaar onder 'rekentools'.

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.