Stikstofmineralisatie is het proces waarbij organische verbindingen (zoals gewasresten, plantenwortels, compost, dierlijke mest, organische stof) in of op de bodem door micro-organismen in anorganische (minerale), voor de plant beschikbare nutriënten worden omgezet. Het microbieel leven in de bodem gebruikt namelijk organische verbindingen in de bodem als bouwsteen voor hun biomassa. Daarbij wordt organische koolstof afgebroken, waarbij koolstofdioxide vrijkomt en vervluchtigt, en nutrriënten vrijkomen die via de wortels opneembaar zijn voor de planten. 

Leer meer over mineralisatie en de stikstofvrijstelling waar die voor zorgt in onderstaande infofiche.

Bestanden