Mineralisatie van organische stof in de bodem is het proces waarbij micro-organismen organische stof in de bodem omzetten in voor de plant beschikbare nutriënten (bv. N en P). Tijdens het groeiseizoen is het een belangrijke aanvoerpost voor stikstof. Naast perceelspecifieke kenmerken (vb. bemestings-geschiedenis, OS-gehalte, bodemtype…) hebben ook de weersomstandigheden een invloed op het proces
aangezien ze mee de bodemtemperatuur en het bodemvochtgehalte bepalen. Lees meer over de invloed van temperatuur en neerslag in droge en natte jaren op de mineralisatie van organische stof in de bodem in onderstaande infofiche.

 

Lees op het kennispunt meer over het belang van organische stof in de bodem en de invloed ervan op de landbouwproductie, en over stikstofmineralisatie en de factoren die er invloed op hebben.

Bestanden

Wees de eerste die reageert


Gelieve inloggen of registreren om commentaar te geven.