Waar staan wij voor?

 

 

 

Wetenschappelijke aanpak 

Onze adviezen en verbeteringsstrategieën zijn steeds wetenschappelijk onderbouwd, maar naast wetenschappelijke evidentie wordt binnen B3W ook gekeken naar ervaringen van de landbouwer in verband met wat haalbaar (economisch, technisch…) en inzetbaar is, rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie. 

In vertrouwelijke sfeer 

De B3W-begeleiders hebben niet alleen expertise in bodem- en nutriëntenbeheer, maar ook kennis van specifieke sectoren en teeltregio’s waar ook jij je verhaal in kan herkennen. B3W wil niet controleren, maar mee zoeken naar verbeterpunten op je bedrijf, met een open vizier én met discretie voor je vertrouwelijke bedrijfsinformatie. 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken

Een constructief tweerichtingsverkeer staat centraal voor het delen, toepassen en verder ontwikkelen van expertise en vernieuwing. Vertrekkend van je eigen visie voor het beheer van je bedrijf, verschaft B3W je nieuwe inzichten en koppelt je vragen terug naar het onderzoeksveld om zo innovatie te stimuleren. 

Met wederzijds respect 

Onze samenwerking steunt steeds op wederzijds respect. Vanuit de rol van buitenstaander kan B3W de struikelblokken bekijken die je bedrijf ervaart, deze helpen benoemen of net nuanceren en vervolgens mee nadenken over duurzame oplossingen. Dit gebeurt met respect voor jou en je bedrijf, en voor de ecologische, sociale en economische impact. 

 

 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid