Wat kan B3W voor jou betekenen?Door kennis en diensten aan te bieden aan landbouwers wil B3W een evolutie in gang zetten op vlak van bodem- en nutriëntenbeheer. Samen met de ondernemers zelf maakt B3W de strategie en exploitatie van landbouwbedrijven duurzamer. Om dat te doen koppelt de organisatie kennis en expertise van specifieke teelten en gronden aan de dagelijkse praktijk op land- en tuinbouwbedrijven voor een brede toepassing in de weg naar duurzamer bodem- nutriëntenbeheer.

Kennis en innovatie

B3W zet wetenschappelijke info om in heldere taal in de kennisbank en steunt op een wisselwerking tussen land- en tuinbouwer en de organisatie zelf.

Acitiveiten 

Voor een grondige voorlichting en begeleiding organiseert B3W focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten en individuele begeleiding.

 

 

 

 

 

 

Vlaanderen verbeelding werkt
B3w.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid